Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos.

Šios privatumo taisyklės (toliau - "taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria

remdamasis Pardavėjas (toliau - "pardavėjas") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - "parduotuvė")

Pirkėjų (toliau - "jūsų") asmens duomenis.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.


2. Registracijos pateikimo taisyklės.

2.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos

formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Jūsų

užsakymą. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į

privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono

numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam,

kad:

  • apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto

sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.2 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali

naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų

asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti. Pardavėjas

neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų

nustatyta tvarka.


4. Informacijos ar pretenzijos perdavimas.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@motoday.lt

arba paštu. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.


5. Asmens duomenų tvarkymas.

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi

remiantis šiomis taisyklėmis.


6. Taisyklių keitimas.

Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas e-parduotuvėje.

Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad

Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.


7. Slapukų politika

Šis tinklapis naudoja slapukus (cookies) išsaugodamas informaciją jūsų kompiuteryje. Naudodamiesi šiuo

tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu jūsų kompiuteryje. Slapukai tai tekstinė informacija, kurią

tinklapis persiunčia į naršyklės slapukų failą esantį jūsų kompiuterio kietajame diske. Taip tinklapis gali

atpažinti jus kai lankotės kitą kartą, arba atsiminti atitinkamą informaciją apie jus. Tai informacija, kokiuose

vidiniuose puslapiuose lankėtės, kokius menu punktus pasirinkote, specifinę informaciją kurią įvedėte į

formas esančias šiame tinklapyje, jūsų vizito laikas ir datos. Slapukai leidžia jums naudotis tinklapiu

efektyviau, pavyzdžiui, sesijos slapukai tinklapiui leidžia atsiminti, kokias prekes įsidėjote į savo krepšelį. Jei

jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašau atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje.


8. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami

derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.